Gergelyfy Sámuel

M. kir. 22. h. gye. 1915 júniusában vonult be a marosvásárhelyi 22. honvéd gyalogezredhez. Az ezred minden csatájában derekasan részt vett. Gergelyfy őrvezető 1915. augusztus 30-án  az uzlowi ütközet során, – melyben tanúsított vitéz magatartásáért bronz vitézségi érmet kapott- megsebesült. Felépülése után ezredéhez visszakerülve zászlóalj küldöncként teljesített szolgálatot. 1917. július 28-án Zaleszyknél az életveszélyes helyzettel […]

Fekete Ferenc

Cs. és kir. 6. hegyi.tü.e.   A 6. hegyi tüzérezred Lublin alól történt visszavonulása után 1914. november elején Jaroslaunál átkelt a San-folyón és a várostól északra fekvő Lazy falucska környékén ment tüzelőállásba, ahol erős gyalogsági támadást kaptak A legénység kézifegyvert ragadva küzdött ágyúi mellett, de az orosz erők gyorsan közeledtek. Az üteg parancsnokának mentő gondolata […]

Doktor Mihály

M. kir. 31. h. gye. A 10. isonzói csatában 1917. május 25-én a veszprémi 31. honvéd gyalogezrednek a Kosztanjevica-i védőkörletében vívott súlyos harcai alatt Doktor Mihály szakaszvezető, aki az egyik elszigetelten előretolt géppuskafészeknek volt a parancsnoka, kimagaslóan vitéz és bátor magatartást tanúsított. Géppuskája hatásos tüzével órákon át egymaga tartóztatta fel a sűrű tömegekben támadó olasz […]

Chriastelly Zoltán

M. kir. 1. h. gye. A Duklai-hágó körüli harcokban ezen a napon Chriastelly Zoltán, a budapesti 1. honvéd gyalogezredbeli tartalékos hadapród, támadás közben szakaszával a harcvonal szárnyára került, ahol az oroszokat előretolt támpontjukból lendületes rohammal kivetette. Ezután saját elhatározással nyomban és a legelszántabban folytatott üldözéssel azok hátsó árkait is megrohamozta. Ez a rohama is sikerült, […]

Simon Albert

M. kir. 19. h. gye. Drohobycz felszabadításáért indult harcba 1915. május 20-án a pécsi 19. honvéd gyalogezred. Lelkes elszántsággal támadó legényei derék tisztjeik vezetésével feltartóztathatatlanul nyomultak előre az orosz állások felé, ahonnan valóságos tűzzáport zúdítottak reájuk. A makacs harcok során egyik századparancsnoka, Ullmann Mór népfelkelő főhadnagy elesett s a század tisztek nélkül maradt. Simon Albert […]

Neumann Frigyes

Cs. és kir. 13. hue. Neumann Frigyes a 13. huszárezred törzsőrmestere már 1914. szeptember 21-én kitűnt személyes bátorságával, amidőn ellenséges tűzben legénységét kitartásra buzdította. 1914. szeptember 27-én, amikor századát két ellenséges lovas század és egy gépfegyverszakasz üldözte, ügyességével a század visszavonulását tette lehetővé azzal, hogy parancs nélkül egyedül gázlót keresett a Wyslokon át és ezen […]

kulistei Ehmann József

M. kir. 29. h. gye. Három napja folyt a véres harc 1914 szeptemberében Kuliste birtokáért. A  29. honvéd gyalogezred lassan, lépésről-lépésre tért nyert s mindenki érezte, hogy a már alig 40—50 lépésnyire fekvő ellenségnek az állásokból való kidobására még egy lendületes rohamra volna szükség. De nem volt senki, aki ebben a gyilkos tűzben a lendületes […]

Erdei Balázs

Cs. és kir. 37. gye. Hajnalban áttörték a szerbek Konaticétől keletre húzódó védelmi vonalunkat s lendületes előretörésük már-már körülzárással fenyegette a császári és királyi 37. gyalogezredet. Az ezredsegélyhely orvosaival együtt a szerbek kezére került. A tartalék zászlóalj az áttörésről értesülve két részre oszolva, parancs bevárása nélkül azonnal ellentámadásba ment át. Az ellentámadás során kimagasló érdemeket […]

Barkóczi Sándor

Cs. és kir. 34. gye. 1918 áprilisában Monte Asalone hegycsúcsát a 34. gyalogezred tartotta. Itt szolgált Barkóczi Sándor közvitéz. Április 6-án három napig tartó erős tűz alá vették az olaszok a 34-esek állásait. Április 10-én megindult az olaszok gyalogsági támadása. Barkóczi közvitéz bámulatos lendülettel igyekezett az állásukba betört olaszokat kiszorítani. Az olaszok kiszorításában Barkóczi példaadó […]

Babinszki Mihály

M.  kir. 31. h. gye. Babinszki Mihály honvéd a mozgósításkor vonult be a veszprémi 31. honvéd gyalogezredhez. Annak minden ütközetében részt vett. Megállta helyét a géppuska században, de bátor kötelességteljesítésről tett tanúbizonyságot telefonistaként is. Zászlóalja 1917. április 17-én Kostanjevicánál ismét első vonalba került. Az ismétlődő olasz vállalkozások és a heves tüzérségi tűz rendre megrongálta a […]