Simon Albert

M. kir. 19. h. gye. Drohobycz felszabadításáért indult harcba 1915. május 20-án a pécsi 19. honvéd gyalogezred. Lelkes elszántsággal támadó legényei derék tisztjeik vezetésével feltartóztathatatlanul nyomultak előre az orosz állások felé, ahonnan valóságos tűzzáport zúdítottak reájuk. A makacs harcok során egyik századparancsnoka, Ullmann Mór népfelkelő főhadnagy elesett s a század tisztek nélkül maradt. Simon Albert […]

Neumann Frigyes

Cs. és kir. 13. hue. Neumann Frigyes a 13. huszárezred törzsőrmestere már 1914. szeptember 21-én kitűnt személyes bátorságával, amidőn ellenséges tűzben legénységét kitartásra buzdította. 1914. szeptember 27-én, amikor századát két ellenséges lovas század és egy gépfegyverszakasz üldözte, ügyességével a század visszavonulását tette lehetővé azzal, hogy parancs nélkül egyedül gázlót keresett a Wyslokon át és ezen […]

kulistei Ehmann József

M. kir. 29. h. gye. Három napja folyt a véres harc 1914 szeptemberében Kuliste birtokáért. A  29. honvéd gyalogezred lassan, lépésről-lépésre tért nyert s mindenki érezte, hogy a már alig 40—50 lépésnyire fekvő ellenségnek az állásokból való kidobására még egy lendületes rohamra volna szükség. De nem volt senki, aki ebben a gyilkos tűzben a lendületes […]

Erdei Balázs

Cs. és kir. 37. gye. Hajnalban áttörték a szerbek Konaticétől keletre húzódó védelmi vonalunkat s lendületes előretörésük már-már körülzárással fenyegette a császári és királyi 37. gyalogezredet. Az ezredsegélyhely orvosaival együtt a szerbek kezére került. A tartalék zászlóalj az áttörésről értesülve két részre oszolva, parancs bevárása nélkül azonnal ellentámadásba ment át. Az ellentámadás során kimagasló érdemeket […]

Barkóczi Sándor

Cs. és kir. 34. gye. 1918 áprilisában Monte Asalone hegycsúcsát a 34. gyalogezred tartotta. Itt szolgált Barkóczi Sándor közvitéz. Április 6-án három napig tartó erős tűz alá vették az olaszok a 34-esek állásait. Április 10-én megindult az olaszok gyalogsági támadása. Barkóczi közvitéz bámulatos lendülettel igyekezett az állásukba betört olaszokat kiszorítani. Az olaszok kiszorításában Barkóczi példaadó […]

Babinszki Mihály

M.  kir. 31. h. gye. Babinszki Mihály honvéd a mozgósításkor vonult be a veszprémi 31. honvéd gyalogezredhez. Annak minden ütközetében részt vett. Megállta helyét a géppuska században, de bátor kötelességteljesítésről tett tanúbizonyságot telefonistaként is. Zászlóalja 1917. április 17-én Kostanjevicánál ismét első vonalba került. Az ismétlődő olasz vállalkozások és a heves tüzérségi tűz rendre megrongálta a […]

Ady János

Cs. és kir. 51. gye.   A kolozsvári császári és királyi 51. gyalogezred két zászlóalját 1915. augusztus 1-jén rendelték támadásra a Słowiki Nowe nevű erőd ellen. A támadás arcvonala nem volt szélesebb ezer lépésnél, és hetvenöt löveg, köztük két 30,5-es mozsár tüze támogatta. Reggel 7 óra volt, midőn megszűnt az ágyúzás, s állásaiból előretört az […]

Jeszenszki Lipót

  M. kir. 308. h. gye. 1916. szeptember 23-án Brzezanynál az oroszok sokszoros túlereje áttörte a 310. honvéd gyalogezred hősiesen védelmezett vonalát és hátba támadta a vele szomszédos 308. honvédgyalogezredet. Az oroszok meglepő támadása szétszórta és menekülésre kényszerítette az elől-hátul ellenségtől környezett ezredet. A nagy zűrzavar közben Jeszenszki Lipót 308-as honvéd maga köré gyűjtötte tíz […]

Aba-Novák Vilmos

M. kir. 29. h. gye. A világháború kitörése után bevonult a magyar királyi 29. honvéd gyalogezredhez, hadapród őrmesterként. Részt vett az ezred galíciai és bukovinai harcaiban. 1915. június 29-én Jakimownál vitézül helytállt az oroszok támadásának visszaverése során, e közben súlyosan megsebesült. Felgyógyulás a után  ismét az orosz harctéren küzdött. Majd ezredével az olasz fronton harcolt. […]

1914-1918

Az I. világháború során a Magyar Királyság területén 3.800.000 embert mozgósítottak. Egy részük a Magyar Királyi Honvédség, mások a császári és királyi haderő alakulataiban szolgáltak. Közülük a különböző frontokon 661.000-en haltak hősi halált, 743.000 megsebesült és 734.000 hadifogságba esett.