Leidenfrost Pál

Cs. és kir. 12. ule. A 10. lovashadosztály 1915 szeptemberének derekán Lucktól északra a Karpilowkai erdőben állt súlyos harcokban az oroszokkal. Szeptember 17-én az oroszok heves harcok után visszanyomták a 12. ulánusezred centrumát. Leidenfrost Pál zászlós, aki szakaszával az ezred jobbszárnyát tartotta, s akit az oroszok előrenyomulása elszakított ezredétől, saját elhatározásából támadásra vitte szakaszát az […]

Hollinger Péter

10. sodronykötélpálya Hollinger Péter hadnagy a 10. sodronykötélpálya Pusterle állomás fáradtságot nem ismerő parancsnoka volt. 1918. január végén – február elején különösen heves tüzérségi tűz alá vették az olaszok a kötélpálya állomásait. A feltétlenül szükséges utánpótlás szállítását a pálya személyzete éjjel is heves tűzben tudta csak biztosítani. A pálya Bremsberg állomását február 16-án az olasz […]

Gergelyfy Sámuel

M. kir. 22. h. gye. 1915 júniusában vonult be a marosvásárhelyi 22. honvéd gyalogezredhez. Az ezred minden csatájában derekasan részt vett. Gergelyfy őrvezető 1915. augusztus 30-án  az uzlowi ütközet során, – melyben tanúsított vitéz magatartásáért bronz vitézségi érmet kapott- megsebesült. Felépülése után ezredéhez visszakerülve zászlóalj küldöncként teljesített szolgálatot. 1917. július 28-án Zaleszyknél az életveszélyes helyzettel […]

Fekete Ferenc

Cs. és kir. 6. hegyi.tü.e.   A 6. hegyi tüzérezred Lublin alól történt visszavonulása után 1914. november elején Jaroslaunál átkelt a San-folyón és a várostól északra fekvő Lazy falucska környékén ment tüzelőállásba, ahol erős gyalogsági támadást kaptak A legénység kézifegyvert ragadva küzdött ágyúi mellett, de az orosz erők gyorsan közeledtek. Az üteg parancsnokának mentő gondolata […]

Doktor Mihály

M. kir. 31. h. gye. A 10. isonzói csatában 1917. május 25-én a veszprémi 31. honvéd gyalogezrednek a Kosztanjevica-i védőkörletében vívott súlyos harcai alatt Doktor Mihály szakaszvezető, aki az egyik elszigetelten előretolt géppuskafészeknek volt a parancsnoka, kimagaslóan vitéz és bátor magatartást tanúsított. Géppuskája hatásos tüzével órákon át egymaga tartóztatta fel a sűrű tömegekben támadó olasz […]

Chriastelly Zoltán

M. kir. 1. h. gye. A Duklai-hágó körüli harcokban ezen a napon Chriastelly Zoltán, a budapesti 1. honvéd gyalogezredbeli tartalékos hadapród, támadás közben szakaszával a harcvonal szárnyára került, ahol az oroszokat előretolt támpontjukból lendületes rohammal kivetette. Ezután saját elhatározással nyomban és a legelszántabban folytatott üldözéssel azok hátsó árkait is megrohamozta. Ez a rohama is sikerült, […]

Simon Albert

M. kir. 19. h. gye. Drohobycz felszabadításáért indult harcba 1915. május 20-án a pécsi 19. honvéd gyalogezred. Lelkes elszántsággal támadó legényei derék tisztjeik vezetésével feltartóztathatatlanul nyomultak előre az orosz állások felé, ahonnan valóságos tűzzáport zúdítottak reájuk. A makacs harcok során egyik századparancsnoka, Ullmann Mór népfelkelő főhadnagy elesett s a század tisztek nélkül maradt. Simon Albert […]

Neumann Frigyes

Cs. és kir. 13. hue. Neumann Frigyes a 13. huszárezred törzsőrmestere már 1914. szeptember 21-én kitűnt személyes bátorságával, amidőn ellenséges tűzben legénységét kitartásra buzdította. 1914. szeptember 27-én, amikor századát két ellenséges lovas század és egy gépfegyverszakasz üldözte, ügyességével a század visszavonulását tette lehetővé azzal, hogy parancs nélkül egyedül gázlót keresett a Wyslokon át és ezen […]

kulistei Ehmann József

M. kir. 29. h. gye. Három napja folyt a véres harc 1914 szeptemberében Kuliste birtokáért. A  29. honvéd gyalogezred lassan, lépésről-lépésre tért nyert s mindenki érezte, hogy a már alig 40—50 lépésnyire fekvő ellenségnek az állásokból való kidobására még egy lendületes rohamra volna szükség. De nem volt senki, aki ebben a gyilkos tűzben a lendületes […]

Erdei Balázs

Cs. és kir. 37. gye. Hajnalban áttörték a szerbek Konaticétől keletre húzódó védelmi vonalunkat s lendületes előretörésük már-már körülzárással fenyegette a császári és királyi 37. gyalogezredet. Az ezredsegélyhely orvosaival együtt a szerbek kezére került. A tartalék zászlóalj az áttörésről értesülve két részre oszolva, parancs bevárása nélkül azonnal ellentámadásba ment át. Az ellentámadás során kimagasló érdemeket […]