Ady János

Cs. és kir. 51. gye.   A kolozsvári császári és királyi 51. gyalogezred két zászlóalját 1915. augusztus 1-jén rendelték támadásra a Słowiki Nowe nevű erőd ellen. A támadás arcvonala nem volt szélesebb ezer lépésnél, és hetvenöt löveg, köztük két 30,5-es mozsár tüze támogatta. Reggel 7 óra volt, midőn megszűnt az ágyúzás, s állásaiból előretört az […]

Jeszenszki Lipót

  M. kir. 308. h. gye. 1916. szeptember 23-án Brzezanynál az oroszok sokszoros túlereje áttörte a 310. honvéd gyalogezred hősiesen védelmezett vonalát és hátba támadta a vele szomszédos 308. honvédgyalogezredet. Az oroszok meglepő támadása szétszórta és menekülésre kényszerítette az elől-hátul ellenségtől környezett ezredet. A nagy zűrzavar közben Jeszenszki Lipót 308-as honvéd maga köré gyűjtötte tíz […]

Aba-Novák Vilmos

M. kir. 29. h. gye. A világháború kitörése után bevonult a magyar királyi 29. honvéd gyalogezredhez, hadapród őrmesterként. Részt vett az ezred galíciai és bukovinai harcaiban. 1915. június 29-én Jakimownál vitézül helytállt az oroszok támadásának visszaverése során, e közben súlyosan megsebesült. Felgyógyulás a után  ismét az orosz harctéren küzdött. Majd ezredével az olasz fronton harcolt. […]

1914-1918

Az I. világháború során a Magyar Királyság területén 3.800.000 embert mozgósítottak. Egy részük a Magyar Királyi Honvédség, mások a császári és királyi haderő alakulataiban szolgáltak. Közülük a különböző frontokon 661.000-en haltak hősi halált, 743.000 megsebesült és 734.000 hadifogságba esett.