Hónap: 2020 március

Simon Albert

M. kir. 19. h. gye. Drohobycz felszabadításáért indult harcba 1915. május 20-án a pécsi 19. honvéd gyalogezred. Lelkes elszántsággal támadó legényei derék tisztjeik vezetésével feltartóztathatatlanul nyomultak előre az orosz állások felé, ahonnan valóságos tűzzáport zúdítottak reájuk. A makacs harcok során egyik századparancsnoka, Ullmann Mór népfelkelő főhadnagy elesett s a század tisztek nélkül maradt. Simon Albert […]

Neumann Frigyes

Cs. és kir. 13. hue. Neumann Frigyes a 13. huszárezred törzsőrmestere már 1914. szeptember 21-én kitűnt személyes bátorságával, amidőn ellenséges tűzben legénységét kitartásra buzdította. 1914. szeptember 27-én, amikor századát két ellenséges lovas század és egy gépfegyverszakasz üldözte, ügyességével a század visszavonulását tette lehetővé azzal, hogy parancs nélkül egyedül gázlót keresett a Wyslokon át és ezen […]

kulistei Ehmann József

M. kir. 29. h. gye. Három napja folyt a véres harc 1914 szeptemberében Kuliste birtokáért. A  29. honvéd gyalogezred lassan, lépésről-lépésre tért nyert s mindenki érezte, hogy a már alig 40—50 lépésnyire fekvő ellenségnek az állásokból való kidobására még egy lendületes rohamra volna szükség. De nem volt senki, aki ebben a gyilkos tűzben a lendületes […]