Ábrahám Zsigmond -
Ackermann Ármin - tartalékos zászlós
Aczél Béla - hadnagy
Albert Gábor dr. -
Alföldi Flatt Géza -
Almánfalvi Nemessányi Ernő -
Alsóruttkay Szekera Pál -
Ambrusz József -
Amont János - zászlós
Amstadt Mátyás - káplár
Andrényi Armand -
Antal István -
Antal Márton -
Apor Oszkár - tart. hadnagy
Arthold Oszkár - hadapród
Árvay György -
Asch Sándor - főhadnagy
Auer Ferdinánd - zászlós
Ausländer László -
Badalik Béla - géppuska-irányzó
Bagyinszki Antal -
Baki Károly -
Bakó Mihály -
Bákonyi Orbán -
Balassa Antal -
Bálint Lajos -
Bálint Mihály - tart. zászlós
Balog József - szakaszvezető
Balogh József -
Baly László - hadnagy
Banasz József - hadapród
Bányay Zoltán -
Barakonyi Károly -
Bárány Ervin - zászlós századparancsnok
Bárányos István -
Barát Bálint -
Baráty Kálmán - őrnagy
Barna Péter -
Báró Bánffy - Jenő huszárhadnagy
Barta Jenő -
Barth Lajos -
Bartos Géza -
Bartos István -
Bastl János -
Bauer János dr. -
Bauer József -
Bauer Károly - tartalékos vadászhadapród
Behringer Nándor -
Békési Gyula - tart. hadnagy
Belicza Miklós Lenard -
Belinszky József -
Bénics Imre -
Benke Márton -
Bereczky Ferenc -
Beregszászy Károly -
Berkó Frigyes - főhadnagy
Berkovits Lipót - tart. hadnagy
Bernáth József -
Berta Sándor -
Bertha Géza - tart. hadnagy
Bertleff Andor - tüzérszázados
Beszterczey Lajos - szakaszvezető
Bezdek Elemér -
Binder Jenő - százados
Biró István - hadapród-jelölt
Biró Péter -
Blätter Izidor -
Blau Aladár -
Bleier György -
Bleuer Emil - hadapród
Blohut Károly -
Bobolycsov Frigye - hadnagy
Bocke Nándor -
Boda Béla - szakaszvezető
Boda József - honvédfőhadnagy
Boda Zsigmond -
Bodor Ernő - hadapród
Bodrogi István - szakaszvezető
Bohn Miklós -
Bojedain Ferenc -
Bokor Endre -
Boldizsár József -
Bolemann József - tart. hadnagy
Bolits Aladár - honvéd hadnagy
Bolits Ödön - tartalékos hadapród
Borbély Elemér - tart. zászlós
Borbély József - vadászhadapród
Borgida Zoltán -
Boros Gyula -
Boros Jenő - honvédzászlós
Borowszky Rezső -
Bozsay Jenő - vadászönkéntes
Böhm Elemér -
Böhm Rezső -
Börötzffy Jenő - tartalékos hadnagy
Böszörményi Géza -
Brájjer Lajo - hadapród
Brandl Győző -
Brasch Miksa - századparancsnok
Brucker Miksa -
Buchelt Sándor - honvédhadnagy
Bucsuházy Árpád -
Budai Sándor -
Buicza Gábor -
Bulyovszky István Rezső - hadnagy
Bundula Antal -
Burdelák Gyula -
Burger Józse -
Burghardt Sándor -
Buru Ignác -
Butykay Arisztid - hadnagy
Buzás Ernő -
Buzás István - tart. hadnagy
Canjevac Tamás - alezredes
Celestin János -
Cérna Vince -
Cloos Károly -
Cuvinán Andor -
Czeizler Vilmos - zászlós
Czenk Adolf - népfelkelő hadnagy
Czibor Gyula -
Czira Dienes - zászlós
Czira Lajos - zászlós
Csajághi Csajághy László -
Csáky Béla - jéghockey játékos
Csányi Zsigmond -
Császár Géza -
Csemniczky Szilárd - honvédhadnagy
Csengeri Lajos -
Csere Lajos - őrmester
Cserna Lajos -
Csics István -
Csicskányik János -
Csiky Lajos -
Csizmár Antal -
Csonka Ferenc -
Csorna Nándor - honvédszázados
Csupor Géza -
Dabasi-Halász Miklós - honvédhuszár százados
Dahmer Gyula - népfölkelő hadnagy
Darcsy Sándor -
Darvas Ferenc -
Dávid István - zászlós
Deac Horatius - festő
Deák Ferenc -
Dedy Henrik - hadnagy
Deésy V. Andor - zászlós
Demeter Ferenc - honvédhuszár tizedes
Demeter Károly -
Demján Oszkár -
Dénes Nándor - kadét
Dessény Dezső - zászlós
Détári Elemér -
Deutsch Dezső -
Deutsch Jenő -
Deutsch József -
Dick Sándor -
Dinda Dezső -
Diószeghi Kiss Pál - hadnagy
Dobi Ferenc -
Doktor Béla - hadapród
Doktor Raoul - tiroli császárvadász hadapródjelölt
Dombi Lajos -
Dombi Sándor -
Donhoffer József -
Donner Armand -
Dorn Antal -
Dózsa János -
Döme Gyula - százados
Drágán Mihály -
Draveczky Gyula - zászlós
Drescher Pál -
Drozdik János -
Dröscher Sándor -
Drucker János -
Dubovitz Andor -
Ebenspanger Andor - százados
Eckhardt Mátyás -
Eckhardt Viktor -
Eckstein József - hadnagy
Eckstein József -
Egyed Kálmán - népfölkelőgyalogos
Egyed Miklós -
Éhlert Lajos - önkéntes
Elmer László - százados
Emerling József -
Endreffy Béla -
Endrényi József -
Engel Artur -
Engelmann László - zászlós
Englender Sándor -
Engler József - zászlós
Erdélyi András - tart. hadnagy
Erdélyi László dr. -
Ereky Ferenc -
Erhardt Károly dr. -
Erőss Jenő - szakaszvezető
Esztrényi László -
Exner László - hadapród
Faddy István - önkéntes
Falussy Gyula - tanító
Fancsali István - tart. hadnagy
Farkas Adolf - honvédhadnagy
Farkas Antal -
Farkas Endre -
Farkas Gyula - szakaszvezető
Farkas Miklós István -
Fazekas József -
Feczkó Lajos -
Fehér András -
Fehér István -
Fehér Sándor -
Feherváry Mihály - szakaszvezető
Fejér Dezső Károly -
Fejér Gerő - hadapródjelölt
Fejér Simon Sándor - zászlós
Fejes János -
Fejes Jenő -
Fekete Ármin - zászlós
Fekete Béla -
Fekete Lajos -
Fekete Miklós -
Fekiács János -
Felsner Manó - tart. főhadnagy
Fenyves (Fried) Ármin -
Fenyves Dániel -
Ferencz Károly -
Feró Imre -
Ficere István -
Ficere Sándor -
Ficzek Dezső - önkéntes tizedes
Fiola Pál -
Fiola Sándor -
Fisch Béla -
Fischer András -
Fischer Frigyes - zászlós
Fischl Alfréd dr. -
Fischl Vilmos -
Flammenbergi Brenner Ernő -
Fleischmann Mór - kadettőrmester
Fluger Ferenc -
Forgács Imre - footballista
Forgon Mihály - tart. honvédhadnagy
Frankl Jenő - közlegény
Franzen József Miklós - tart. zászlós
Franzoso Antal - hadapród
Freud Nándor - népfölkelő
Fried Sándor -
Frühwirth Ferenc -
Fülöp Dénes - hadapród
Gaál Géza -
Gaál Lajos -
Gabriel János -
Gajzágó János - népfelkelő hadnagy
Gál Adrás - hadapród
Gálosi Miklós -
Gály Gyula - betüszedő
Gärtner Ferenc - tüzérhadnagy
Gazdag János -
Geczinger Kázmér -
Gecser Sándor -
Gedeon János -
Gelbert Jenő - zászlós
Gelle István -
Gellért Jenő -
Gobonya Albin -
Goda Gyula -
Goldberger Árpád -
Goldschmidt Géza -
Goldstein Dezső -
Gomba Károly dr. -
Gondos Elemér -
Gorszki Károly -
Grasz Ferenc - főhadnagy
Gróf Ernő - szakaszvezető
Gróf Lajos -
Groszman Imre - tart. honvéd hadnagy
Groszmann Géza -
Groszmann Géza dr. -
Grundböck Károly -
Grün Salamon -
Grünfeld Árpád -
Grünfeld Sándor -
Grünn Dezső - önkéntes hadaprd
Grünstein Sándor - zászlós
Grünwald Iván -
Grynaeusz Géza - hadnagy
Gubrich Sándor - főhadnagy
Gugi Béla -
Günther Viktor -
Gyárfás Aladár -
Gyarmathy Ferenc -
Gyarmathy Gyula -
Gyarmati Miklós -
Gyenes Dezső -
Gyenes Pál - önkéntes káplár
Gyöngy Károly -
Gyöngyössy Gerő -
Gyönyör Pál József -
Győrbiró Sándor - szakaszvezető
Györe Pál dr. -
Győrffy Gábor -
György István - hadnagy
Győrky Lajos -
Györössy Endre - tartalékos hadnagy
Gyulai Antal -
Haberkorn Konrád -
Haberstumpf Gyula - önkéntes
Haberstumpf Jenő - honvédhuszárfőhadnagy
Háder István -
Hafenscher Antal -
Hahn Rezső -
Hain József -
Haizler József -
Hájas Gábor -
Hajlamász József -
Hajós Lajos - önkéntes
Halasy Sándor -
Halász Ernő - tartalékos hadnagy
Halász Imre - zászlós
Halász János -
Hangay Sándor - őrvezető
Hanreich János -
Haragos Gyula - önkéntes
Hatházi Benő -
Hauler László Pál - főhadnagy
Haupt Imre - honvédzászlós
Hauser Ede -
Havlik Ferenc - önkéntes
Hechtner Henrik - tart. hadnagy
Hegedüs Ferenc -
Hegyi Aladár -
Hegyi Dezső -
Hegyi Ferenc -
Hegyi László - zászlós
Heiman István -
Heimler Gyula -
Heizler Antal -
Hemrich Lipót - népfölkelő
Herczeg Benő -
Herczeg Sándor -
Herczog Bernát -
Herkely M. Imre -
Hermann Ernő - tart. zászlós
Hermann Ferenc - honvédtizedes
Hetyey István - népfelkelő hadnagy
Hinczel Ottó - főhadnagy
Hocskay János -
Hodár János -
Hoffmann István -
Hoffmann Pál - szolgabíró
Holczer Nándor - kadétőrmester
Holo Ernő -
Holtzer Gyula -
Holzer Zoltán - önkéntes
Homor Ernő - tartalékos hadnagy
Horánszky Gyula -
Horn Ede - kapitány
Horn Ferenc - zászlós
Horn Sándor -
Hornung Gyula - tartalékos tiszt
Horváth Elek -
Horváth Gyula -
Horváth Imre -
Horváth János -
Horváth Jenő -
Horváth József -
Horváth Sándor - zászlós
Hödl Lajos -
Höniges Oszkár dr. -
Hricsovszky János -
Hrivnák Iván -
Hruby János -
Huber Frigyes - önkéntes tizedes
Huber Viktor - vadászfőhadnagy
Hubert János dr. -
Hubert János dr. -
Hubert Lajos - tart. hadnagy
Huff Nándor - gépfegyveres
Humay István -
Ihász Imre - hadapród-őrmester
Ince István -
Ivánka László - honvédhuszár zászlós
Jakab Károly -
Janovitz Pál - önkéntes tizedes
Járitz Győző - katona
Jeles Jenő -
Jeosmen Ferenc - önkéntes tizedes
Jeszenszky Endre - tartalékos hadnagy
Jóczik Sámuel -
József Ferdinánd - főherceg
Judig Ernő -
Juhos Alajos -
Kacz József - százados
Kacsó István -
Kállai Gábor -
Kallós József - hadapród
Kalmár Endre -
Kalmár Imre -
Kálnay István - önkéntes tizedes
Kalóz János -
Kamenyitzky Zoltán -
Kapossy Béla - vadászhadnagy
Kardos Ferenc -
Károly Ödön Ferenc -
Kárpáti Dénes -
Kárpáti Dénes -
Kárpáti Ödön -
Kartali Péter -
Kaszab Imre -
Kaszás Mihály -
Kasszay Béla -
Katona Andor - tart. honvéd hadnagy
Katona István -
Katona József -
Kaukál Ferenc -
Kaveczky Árpád -
Kelemen Ferenc -
Keleti Armand - önkéntes
Kemény Jenő -
Kemény Károly -
Kepes Jenő - tartalékos hadnagy
Kerekes Béla - őrvezető
Kerekes Pál - vadász önkéntes
Keresztes Gyula -
Kernács István -
Kertész Miklós - hadnagy
Keszti József -
Kezdődy László - tart. hadnagy
Kiavini József -
Kis Miklós - önkéntes káplár
Kiss Antal -
Kiss Antal -
Kiss Antal -
Kiss Dezső -
Kiss Ernő - tanár
Kiss József - közvitéz
Kiss Károly -
Kiss Lajos -
Kiss László -
Kiss Sándor -
Kiss Zoltán -
Klassohn Gyula -
Klein Arthur -
Klein Fülöp -
Klein Izsó -
Klein József -
Klein Lajos -
Klein Miklós -
Klein Rezső Mihály - kadet
Klein Samu - honvédtizedes
Klein Sándor - önkéntes őrvezető
Kleiszner Gyula -
Kletzár Ferenc - honvéd hadnagy
Kloszber Mihály -
Knelly Lajos -
Knipp Rezső - honvéd főműszerész
Kobler Hugó - tart. hadnagy
Kocsis Albert -
Kogler János - százados
Kohn János - káplár
Kohn Lipót -
Kohn Rezső -
Kolárov Iván -
Kolárov Iván -
Kolb Kornél -
Kolben Adolf - tart. hadnagy
Komáromi Sándor - hadapródőrmester
Koncsek Béla -
Konrád János -
Konstanczer László - hadnagy
Koós Győző -
Korálek Géza - közlegény
Koratpathitzky Aladár -
Korik Lajos - tart. hadnagy
Kosenbach Arnold -
Kosma Ferenc - őrvezető
Kótay Pál - honvédszázados
Kovách József dr. -
Kovács B. János -
Kovács Béla - hadnagy
Kovács Béla -
Kovács Géza -
Kovács Imre -
Kovácsics János -
Kováts Kálmán -
Kozák Endre - tart. honvéd főhadnagy
Kozák Miklós - huszárfőhadnagy
Kökény Kázmér -
Kövecs Dezső - tart. zászlós
Krakovszky Gyula - zászlós
Králitz Gyula - honvédfőhadnagy
Kramer Rezső - főhadnagy
Krassai Kerpely Antal -
Krausz Károly -
Krausz Rezső -
Krausz Sándor -
Kreisz Jakab -
Kreiszer Árpád -
Krémer Gyula -
Kresalek Lajos - e.é. önkéntes szakaszvezető
Krisch Mátyás -
Krizsanics Miklós -
Krosics János -
Krutek József -
Kubicza Elemér - honvédhadnagy
Kukla István -
Kun Dezső dr. -
Kun Gyula - főhadnagy
Kun Mihály -
Kun Zsigmond -
Kun Zsigmond -
Kunczer Ödön -
Kunecz Endre - hadnagy
Kupcsay Viktor - önkéntes káplár
Kurucz István -
Kuslits Géza -
Kuslits Lajos -
Kutschera Richárd - tábornok
Kuzsinszky József - hadapród-tűzmester
Labanc Mózes -
Láber Gyula -
Ladits Kálmán -
Lakatos László - honvédhadnagy
Lantos János -
Lányi József -
Laskay János -
Las-Torres Béla - pilótahadnagy
László András - tüzérönkéntes
László Jenő - hadapród
László Jenő András -
László Sámuel - népfölkelő főhadnagy
Latkóczy Rezső - honvédhuszár százados
Laufer Frigyes - szakaszvezető
Laufer Frigyes -
Laufer Ödön - tartalékos hadnagy
Laufner Frigyes -
Lázár Jenő dr. -
Légó Mihály - káplár
Leist András - százados
Leitersdorfer Jenő - póttartalékos
Leitersdorfer Miksa - tart. zászlós
Lelik Antal - főhadnagy
Lénárt Lajos - tart. hadnagy
Lencz Leonardo - zászlós
Leopold Ernő -
Leszlényi Alfréd - hadnagy
Licht józsef dr. -
Lichtensteiger Lajos - tart. honv. hadnagy
Lichter János - honvédfőhadnagy
Lichtnekert Ferenc dr. -
Ligeti Ferenc - labdarugó
Lindner Lajos - zászlós
Linka Zoltán -
Lintner János -
Liszkay Jenő -
Litassy István - kadett-őrmester
Litis Gyula - katona
Lonkay Sándor -
Lorányi Emil - zászlós
Losonczi Pál -
Lostorfer Frigyes -
Lovassy Árpád -
Lőrinczy Mihály -
Lőte Izor -
Lővy Vilmos -
Löwinger Emil -
Löwinger Ernő -
Löwinger Henrik -
Lőwy Pál -
Ludvig György - szakaszvezető
Luka Oszkár -
M. Szabó Mihály - tartalékos főhadnagy
Mach Ferenc -
Madarász Imre -
Magnani Antal -
Magos Sándor - honvédfőhadnagy
Mahler Alfréd - főszámvevő
Makarész József -
Malomsoky Gyula - hadnagy
Mandl Sándor -
Mann Andor - tart. tüzérhadnagy
Marczinkovszky János dr - zászlós
Markó Sándor -
Marmorstein Rezső -
Marton Sándor - árkász
Martos Artur -
Mascsuk István -
Massányi Béla -
Massányi Gyula - főhadnagy
Masztiss Lajos - szakaszvezető
Mátyás Károly -
Mayer Ignác - főtűzmester
Mayer Jenő - tart. huszárhadnagy
Mayer Osvalt Kristian -
Méder Zoltán - szakaszvezető
Medveczky Lajos - őrmester
Melichár János - százados
Menyhárt István -
Merász József -
Merkler Sándor - kadetaspiráns
Merz Róbert - footballista
Mészáros Antal - önkéntes tizedes
Mészáros Arisztid - önkéntes
Mészáros Béla -
Mészáros Mihály -
Michel Jenő - vadászhadnagy
Michna András - postaaltiszt
MIhajlovits György -
Miklós Imre -
Miklós József - állatorvos
Milka András -
Mirbach Jenő gróf -
Misky József -
Mixich Ede -
Moha Róbert -
Molitorisz Jenő -
Molnár Imre - zászlós
Molnár János -
Molnár Lajos Géza -
Moravek Károly - tart. főhadnagy
Mórócz Károly -
Morth György -
Musitz István -
Müller Béla - tart. hadnagy
Müller Dániel -
Müller János - hadapród
Müller Leo - tart. hadnagy
Müller Mihály -
Nágel János - önkéntes káplár
Nagy Béla -
Nagy Dénes -
Nagy Gyula -
Nagy Gyula - tart. honvéd hadnagy
Nagy István - tart. őrmester
Nagy István -
Nagy Jenő - segédorvos
Nagy József -
Nagy Lajos - zászlós
Nagy Lajos -
Nagy Miklós -
Nátta Béla -
Naup Sándor - tart. zászlós
Néma Imre -
Neményi Zoltán -
Nemes A. Ernő -
Német József -
Neubauer Dezső - hadapród
Neugebauer Károly - hadapród
Neumann Ármin -
Neumann Sándor -
Neveris Ágoston - tart. hadnagy
Nieszner Lajos -
Nobel Leo - tartalékos hadnagy
Nobl Alfréd Ede -
Novák Károly -
Nyári Ferenc -
Oblatt Samu dr. -
Ócsai Komáromy Edömér -
Ocsk József - hadnagy
Okányi Szlávy Tibor -
Oláh Kálmán - zászlós
Oláh Lajos -
Ondrejkó Pál -
Ondrus István -
Orbán Lajos -
Orendi Ferenc - százados
Oszlányi János - honvéd főhadnagy
Ozanié Márton Ede -
Őrlösy Gyula -
Pajor Ernő - e.é. önk. tizedes
Pál Miklós -
Pálfy Jenő -
Palgutta Ferenc -
Pálinkás Ferenc - szakaszparancsnok
Palkovits Péter - honvéd
Pán Antal -
Panyi Károly -
Papp Lajos -
Papp Miklós -
Papp Sándor -
Pappert József - zászlós
Partos Ervin dr. -
Pataki István -
Pátkai Gyula -
Patkó Zsigmond -
Patócs Lajos -
Pauer Elemér -
Paulinyi Dániel -
Paulovits Antal -
Péchy Béla - tartalékos hadnagy
Pecziliusz József -
Perczel Miklós - huszárhadnagy
Perecsenyi Erdőteleky László -
Perei Mihály -
Perinay Pál -
Perné Ádám - kapitány
Peschko Pál - honvéd hadapród
Pethő Zoltán dr. -
Pinkay Győző -
Pintér Béla -
Plány Ervin -
Polacsik Dezső -
Pollák Rezső - önkéntes szakaszvezető
Pop Viktor - őrmester
Popovics Iván - főhadnagy
Popovits Antal - őrvezető
Por József -
Póslay Pál -
Pozsonyi Fekete Ferenc -
Praznovszky Ágoston - tart. hadnagy
Précsényi Béla -
Prikrill Jenő - hadapród
Privinszky J. Győző -
Prósz Géza - tart. hadnagy
Pulay István - százados
Putz Ferenc -
Rácz Emil -
Radány Ottó - hadnagy
Rádi Károly -
Radó Gyula - önkéntes
Raith József László - hadapród
Raitz László - tüzérhadnagy
Rakovszky Kálmán - segédjegyző
Ráth Imre - hadnagy
Rátky Sándor - honvédőrnagy
Reichel Béla -
Reichlinger János -
Reif Béla - őrmester
Reisz Ferenc - tart. hadnagy
Remhenner Ferenc -
Renner Sándor - orvos
Répászky István - hadnagy
Resch Kálmán -
Reschofszky Géza -
Réthy Ernő -
Rohrlich Jakab - tartalékos hadnagy
Róna Béla -
Róna Ödön -
Roóz Sándor - hadnagy
Rosenauer Jenő Béla - tart. hadnagy
Rosenberg Miklós -
Rosenvasser György - hadapródjelölt
Rossmann Oszkár - törzskari tiszt pilóta
Rossmann Péter - százados
Rothauser Sámuel - tizedes
Rottenbiller Lajos - hadapród
Rotter Jenő -
Rökk Dezső -
Rössler Mihály -
Ruman Gyula -
Saáry Pál - szakaszvezető
Sadilek Ferdinánd -
Sági Dezső - kir. gazdasági ellenőr
Saly Ágoston - főhadnagy
Sámuel Antal -
Sanchez de la Cerda Alber - pilóta főhadnagy
Sándor Ernő -
Sándor Jenő -
Sándor Miksa -
Sándor Sándor -
Sárközy Gyula -
Sárközy Mihály -
Sartoris Arthur - tartalékos hadapród
Sási Dezső - szakaszvezető
Saskovits Sándor - káplár
Sattler Mihály -
Scherván Alajos - vadászönkéntes
Schmidt János -
Schmidt Oszkár -
Schmidt Tivadar - főhadnagy
Schnell József Tibor - tüzérkadett
Schopp László -
Schreil Károly - tartalékos hadnagy
Schrötter Lajos -
Schütz Ferenc -
Schwarcz Ernő - zászlós
Schwarz Kálmán -
Schwarz Márton - tart. hadnagy
Schwarz Zsigmond - önkéntes
Schwertl Antal -
Sebestyén Dénes - kadett
Sebő János -
Sebők Lajos - hadapród
Selényi Miklós -
Serény Géza - hadapród
Simon János -
Simon Lajos -
Simonyi Jenő -
Singer János -
Sipeki Balázs Zsigmond - tart. vadászfőhadnagy
Sipos Dezső dr. -
Sipos Ferenc -
Sipos Ferenc -
Sipos Gyula -
Sipos Zoltán -
Siposs Kamill - zászlós
Skorka István -
Smeringai István -
Somogyi Kálmán - zászlós
Soós Andor -
Söprüs Ferencz Árpád -
Söprüs István -
Spiegel Andor - honvéd zászlós
Spiegel Ödön -
Spira Ede - tart. hadnagy
Spitzer Arnold -
Stark Géza - tizedes
Stebler József - főhadnagy
Stégbauer Ferenc -
Steigauf német - magasugró
Steiner Andor - zászlós
Steiner Imre -
Steiner Jenő -
Steiner Zsiga -
Stern Bernát -
Stern Dezső - tart. hadnagy
Stiaszny Ernő -
Stipsics József -
Stockinger Róbert -
Stolzenberg Alfréd - hadnagy
Strauss József -
Strém Ödön -
Stuhl Sándor - kadétőrmester
Stützer József -
Suchmann Andor -
Suha Bertalan - tartalékos hadnagy
Sulzer Iharos Mihály - tartalékos hadnagy
Surányi Endre - honvédszázados
Szabó Albert -
Szabó Béla - tartalékos hadnagy
Szabó Dezső - önkéntes
Szabó Illés -
Szabó István dr. -
Szabó János -
Szabó Kálmán -
Szabó Lajos - őrnagy
Szabó Mihály -
Szakasics József -
Szalay Sándor - szakaszvezető
Szamosfalvy József -
Szanathy Aladár -
Szántay József - honvédfőhadnagy
Szántó Pál -
Szarvassy György - százados
Szász Józsiás -
Szathmáry István -
Szegedi Vencel -
Szegő Andor - tart. hadnagy
Szeitler Károly - footballista
Székely Ernő -
Székely György -
Székely Rezső -
Székely Simon -
Székely Viktor - főhadnagy
Szekesán Pál - honvéd hadnagy
Széky Zoltán -
Széles Lajos -
Szemerei Ottó -
Szenkovits Győző - népfölkelő hadnagy
Szentgyörgyi János -
Szentiványi Károly -
Szentkirályi Kleinhempel Géza -
Szentmiklósy János -
Szépfalusi Heves Ferenc -
Szerafin Rajmund -
Szigethy Kálmán - kapitány
Szigeti B. Fülöp - önkéntes szakaszvezető
Szilágyi Béla - zászlós
Szilier Lőrinc - önkéntes huszárkáplár
Szily Kálmán -
Szinbányai Kramer Miklós -
Szivy Sándor - alezredes
Szmizsrál József -
Szmuk Lázár -
Szobonya István -
Szochor Ödön -
Szohner Gyula -
Szokolics Vilmos -
Szombathy Viktor -
Szónya Károly - önkéntes szigorló orvos
Szőke Zsigmond -
Szöllőssy Gyula -
Szőllősy Ferenc -
Szőts Lajos - tart. zászlós
Szövérfi János -
Szövérfi Lajos -
Szövérfi Mihály -
Sztankovics József - kadett
Sztankovits Ferenc - zászlós
Sztriha Ferenc -
Sztriha István -
Szudárovics Lőrincz -
Szukics Béla -
Szukics Ferenc -
Szücs János -
Szücs P. János -
Szücs P. János -
Szvoboda István -
Tábori Árpád -
Takács András -
Takács Ernő -
Takács Gyula - tartalékos hadnagy
Takács József - önkéntes
Takács Lajos -
Takáts Lajos - honvéd gazdászati tiszt
Takátsy Lajos -
Tarján Jenő - önkéntes
Tarnai István - hadnagy
Tatay Tihamér - főhadnagy
Teierling János -
Telegdy Károly - zászlós
Teltsch Géza -
Temesvári (Naschitz) György -
Terék Ferenc -
Ternovich Ödön - tiszthelyettes
Téry Tredor -
Teterling János -
Thuránszky Rezső -
Thury Dénes - zászlós
Tilltauber József -
Timár Endre -
Tirpák András -
Tischler Endre - önkéntes
Tiszay Jenő -
Todt Bennó - tart. kapitány
Tolcsvai András -
Toldy Gaszton - bajnok
Tomcsala István -
Tomka Pál -
Torday József - tart. hadnagy
Tóth Albert Géza -
Tóth Béla -
Tóth István - zászlós
Tóth Jenő -
Tóth József -
Tóth József -
Tóth Kálmán dr. -
Tower János -
Török István -
Török János -
Török Lajos - önkéntes
Tőztér István -
Trauttmannsdorff Adolf gróf -
Trenka Mihály -
Trogmayer Károly - önkéntes
Tuka Viktor - tüzérhadnagy
Turóczi János -
Uhliov Jenő dr. -
Ujvárossy Szabó Gyula dr. -
Ujváry Gyula -
Unger Ferenc -
Uranovszky Lajos -
Urbán János -
Urbancsek János - őrmester
Üszögh Lajos -
Váczy Aladár -
Vadász Imre -
Vágner Géza -
Vajda Lajos - vadász-zászlós
Vajmár József -
Vajna Sándor - zászlós
Vámos Miklós - hadnagy
várbogyai Bogyay Ernő László - kadett
Varga Benő -
Várhelyi Vajda Ernő -
Varjassy Varjas József -
Varjay Géza - káplár
Várkonyi Dezső -
Varsányi Weiler Alfonz - százados
Vass Pál - honvédhadnagy
Vass Pál - tart. honvéd hadnagy
Vasvári András -
Végh Gergely -
Verbó Gyula -
Verbó Károly - kapitány
Verbó Károly -
Veres Dezső -
Veres F. Árpád -
Veres Gusztáv - főhadnagy
Veress Lajos -
Vetró József - zászlós
Vetsei Kerékgyártó - István zászlós
Viczen András - vadászkadet
Viday Sándor -
Vigh Kálmán -
Viktor Chitil - ezredes
Vincze Gyula -
Vingai József dr. -
Virágh László - zászlós
Vogler János -
Vorbuchner Frigyes - honvédszázados
Vörös János -
Vrannay Gyula -
Vujkovics Károly - honvéd főhadnagy
Wache Ferenc - főhadnagy
Walter Ferenc -
Waltz Géza - szakaszvezető
Wankó Péter -
Wechsler Gyula - hadapród
Weigert Győző Viktor - kapitány
Weinberger Imre Zoltán - kadett-őrmester
Weinek Rudolf - honvéd főhadnagy
Weintraub Sándor -
Weisl Ernő -
Weiss Béla - hadapródjelölt
Weiss Fülöp -
Weisz Ede -
Weisz Ernő -
Weisz Jenő - káplár
Weisz Jenő -
Weisz Károly -
Weisz Lajos -
Weisz Mór -
Weisz Rezső -
Weiszinger Nándor -
Weitzner Jenő -
Werber Nándor -
Wessely Sándor -
Windisch Rezső - footballista
Wittmann János -
Wohner József -
Wolf B. Béla - zászlós
Wolf Ferenc - tart. zászlós
Wolf Henrik -
Wollner József - úszó
Womaszta Béla -
Woziniczky Béla -
Woziwodzky József - önkéntes
Zakar József -
Zakariás Oszkár - honvéd százados
Zawrzel Viktor - huszárkapitány
Zbinyovszky Imre - önkéntes tűzmester
Zborovszky Károly - önkéntes
Zeeb Pál - tartalékos hadnagy
Zeisler Sándor - önkéntes káplár
Zelenka Antal -
Zerbes Emil -
Zimányi Tivadar -
Zinics István -
Ziska László dr. -
Zongor Árpád -
Zulavszky Béla - őrnagy
Zsigó Ferenc - footballista
Zsigován György -
Zsigován Péter -
Zsolnay Gábor - önkéntes