Szerző: Attila

Barkóczi Sándor

Cs. és kir. 34. gye. 1918 áprilisában Monte Asalone hegycsúcsát a 34. gyalogezred tartotta. Itt szolgált Barkóczi Sándor közvitéz. Április 6-án három napig tartó erős tűz alá vették az olaszok a 34-esek állásait. Április 10-én megindult az olaszok gyalogsági támadása. Barkóczi közvitéz bámulatos lendülettel igyekezett az állásukba betört olaszokat kiszorítani. Az olaszok kiszorításában Barkóczi példaadó […]

Babinszki Mihály

M.  kir. 31. h. gye. Babinszki Mihály honvéd a mozgósításkor vonult be a veszprémi 31. honvéd gyalogezredhez. Annak minden ütközetében részt vett. Megállta helyét a géppuska században, de bátor kötelességteljesítésről tett tanúbizonyságot telefonistaként is. Zászlóalja 1917. április 17-én Kostanjevicánál ismét első vonalba került. Az ismétlődő olasz vállalkozások és a heves tüzérségi tűz rendre megrongálta a […]

Ady János

Cs. és kir. 51. gye.   A kolozsvári császári és királyi 51. gyalogezred két zászlóalját 1915. augusztus 1-jén rendelték támadásra a Słowiki Nowe nevű erőd ellen. A támadás arcvonala nem volt szélesebb ezer lépésnél, és hetvenöt löveg, köztük két 30,5-es mozsár tüze támogatta. Reggel 7 óra volt, midőn megszűnt az ágyúzás, s állásaiból előretört az […]

Jeszenszki Lipót

  M. kir. 308. h. gye. 1916. szeptember 23-án Brzezanynál az oroszok sokszoros túlereje áttörte a 310. honvéd gyalogezred hősiesen védelmezett vonalát és hátba támadta a vele szomszédos 308. honvédgyalogezredet. Az oroszok meglepő támadása szétszórta és menekülésre kényszerítette az elől-hátul ellenségtől környezett ezredet. A nagy zűrzavar közben Jeszenszki Lipót 308-as honvéd maga köré gyűjtötte tíz […]

1914-1918

Az I. világháború során a Magyar Királyság területén 3.800.000 embert mozgósítottak. Egy részük a Magyar Királyi Honvédség, mások a császári és királyi haderő alakulataiban szolgáltak. Közülük a különböző frontokon 661.000-en haltak hősi halált, 743.000 megsebesült és 734.000 hadifogságba esett.