Hónap: 2021 február

Belföldi szállítás nagyméretű rakománynál 24 tonnáig

Mikor szállítmányozással, nagyobb elemek rakodásával foglalkozó cégnél dolgozik az ember, akkor rövid időn belül ráébred arra, hogy a mai felgyorsult világunk azért tud olyan gördülékenyen működni, mert rendkívül komoly technológiai fejlődésen ment át az emberiség az elmúlt 100 évben.

Polaseczky György

Cs. és kir. 7. hue. A 7. huszárezredben szolgáló Polasecky György huszár így számol be kitüntetésének előzményeiről: „Erdélyben a Lipse nevű hegyen 1916. november 11-én öt huszárral tábori őrsön voltam. A román támadáskor parancs szerint visszavonultunk. Csak mikor már majdnem a saját állásunkhoz értünk, vettük észre, hogy egyik bajtársunk, nincs köztünk. Én rögtön jelentkeztem parancsnokomnál, […]

Jabroczky János

Cs. és kir. 32.  gye. Igen nehéz helyzetben tanúsított hősies magatartásnak adta szép példáját Jabroczky János, a budapesti császári és királyi 32. gyalogezredbeli törzsőrmester. Jabroczky igen használható és erélyes szakaszparancsnok volt, sikerekben és tapasztalatokba gazdag harctéri szolgálattal bírt és vitéz magatartásával már korábban kiérdemelte a Bronz, a II. osztályú Ezüst, majd az I. osztályú Ezüst […]